Vrei să înțelegi și să stăpânești IFRS-urile?

Vrei să crești din punct de vedere profesional și abordezi altfel raportarea financiară?

Vrei să fii în top profesioniști financiar-contabili din țară și cu recunoaștere pe plan internațional?

Programul de instruire pentru certificarea DipIFR Rus a fost elaborat cu scop de a oferi profesioniștilor

  • cunoaștere și înțelegere a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
  • abilități de aplicare a IFRS-urilor cât și a conceptelor și principiilor care stau la baza acestora
  • recunoaștere și prestigiu prin asigurarea pregătirii eficace pentru examenul de certificare

Programul de instruire pentru certificarea DipIFR este în topul preferințelor profesioniștilor financiar contabili din Republica Moldova. Din cei 60 profesioniști certificați DipIFR Rus, circa 80% au beneficiat de instruire în cadrul cursurilor oferite de noi începând cu 2008.

Avantajele Programului de instruire pentru certificarea DipIFR Eng oferit de AdCognos:

  • traineri profesioniști de top din spațiul CSI pentru cursurile pentru SIRF (IFRS)
  • cursuri la clasă cu traineri cu experiență în aplicarea SIRF (IFRS)
  • predare interactivă, cu exemple practice utile și relevante
  • durata totală a programului de 13 zile – suficient timp pentru a explica materialul pe îndelete

 

 

Наименование

 

Стандарты МСФО ®

МСФО 1

Представление финансовой отчётности

МСФО 2

Запасы

МСФО 8

Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки

МСФО 10

События после окончания отчетного периода

МСФО 12

Налоги на прибыль

МСФО 16

Основные средства

МСФО 19

Вознаграждения работникам

МСФО 20

Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной

помощи

МСФО 21

Влияние изменений обменных курсов валют

МСФО 23

Затраты по займам

МСФО 24

Раскрытие информации о связанных сторонах

МСФО 27

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность

МСФО 28

Инвестиции в ассоциированные предприятия

МСФО 32

Финансовые инструменты: представление информации

МСФО 33

Прибыль на акцию

МСФО 36

Обесценение активов

МСФО 37

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

МСФО 38

Нематериальные активы

МСФО 40

Инвестиционная недвижимость

МСФО 41

Сельское хозяйство

МСФО (IFRS) 1

Первое применение международных стандартов финансовой отчетности

МСФО (IFRS) 2

Выплаты на основе акций

МСФО (IFRS) 3

Объединения бизнесов

МСФО (IFRS) 5

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная

деятельность

МСФО (IFRS) 6

Разведка и оценка запасов полезных ископаемых

МСФО (IFRS) 7

Финансовые инструменты: раскрытие информации

МСФО (IFRS) 8

Операционные сегменты

МСФО (IFRS) 9

Финансовые инструменты

МСФО (IFRS) 10

Консолидированная финансовая отчетность

МСФО (IFRS) 11

Совместное предпринимательство

МСФО (IFRS) 12

Раскрытие информации об участии в других предприятиях

МСФО (IFRS) 13

Оценка справедливой стоимости

МСФО (IFRS) 15

Выручка по договорам с покупателями

МСФО (IFRS) 16

Аренда

МСФО для ПМСБ ®

МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса

 

Другие положения

 

Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности ®

 

Справочник по Международному кодексу этики профессиональных

бухгалтеров (2018 г.) – Часть 1 (разделы 100, 110-115 и 120)

Septembrie – Noiembrie 2021

20-21-22-23 Sep Modul 1

18-19-20-21 Oct Modul 2

15-16-17-18 Noi Modul 3

5 Noi examen de probă

Septembrie – Noiembrie 2020

Curs 13 zile planificat pentru perioada Septembrie – Noiembrie 2020. Datele urmează a fi confirmate în funcție de înregistrările la curs. Pentru înregistrări prealabile și informații vă rugăm să ne contactați la adresa info@adcognos.md și/sau 069121269.

 

Tarife și Reduceri:

 

DipIFR RUS (full program)

Tarif standard per cursant (fără TVA)

3000 Euro

Reduceri speciale:

  • 100 Euro – pentru fiecare participant adițional în înregistrat la curs pe baza unui contract

 

Reduceri pentru înregistrarea timpurie și plată anticipată:

20% – până pe 31 Iulie 2021

15% – până pe 10 August 2021

10% – până pe 20 August 2021

5% – până pe 24 August 2021

 

Pentru înregistrări și plăți online (card bancar sau terminal de plată) click aici.

   

Pentru înregistrări și plăți prin transfer bancar va rugăm să ne contactați pe mail la info@adcognos.md sau la telefon +37369121269.

12 ani de activitate

Instruire pentru 5 certificări profesionale recunoscute pe plan global

Programe de instruire pe măsura necesităților profesioniștilor din Republica Moldova

Colaborare cu cei mai buni traineri și furnizori de instruire din regiune

Peste 600 profesioniști instruiți

Circa 70% din profesioniștii din țară certificați DipIFR Rus și PMP® au participat la cursurile oferite de AdCognos

Ministerul de Interne Registru Orange Moldova Moldtelecom Moldcell Procreditbank Fincombank Mobiasbanca Groupe Societe Generale Victoriabank Energbank Grawe Carat Asigurări RED Union Fenosa Moldauditing First Audit International Total Leasing & Finance Vistarcom British American Tobacco Bons Offices BASS System Top Consulting ProDigital Idea Studio Endava DotGovSolutions Monitorul Fiscal IREX Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor Prime Management și alte companii prezente pe piața din Republica Moldova.