Vrei să înțelegi și să stăpânești IFRS-urile?

Vrei să crești din punct de vedere profesional și abordezi altfel raportarea financiară?

Vrei să fii în top profesioniști financiar-contabili din țară și cu recunoaștere pe plan internațional?

Programul de instruire pentru certificarea DipIFR ENG a fost elaborat cu scop de a oferi profesioniștilor

  • cunoaștere și înțelegere a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
  • abilități de aplicare a IFRS-urilor cât și a conceptelor și principiilor care stau la baza acestora
  • recunoaștere și prestigiu prin asigurarea pregătirii eficace pentru examenul de certificare

Programul de instruire pentru certificarea DipIFR este în topul preferințelor profesioniștilor financiar contabili din Republica Moldova. Din cei 60 profesioniști certificați DipIFR Rus, circa 80% au beneficiat de instruire în cadrul cursurilor oferite de noi începând cu 2008.

Avantajele Programului de instruire pentru certificarea DipIFR Eng oferit de AdCognos:

  • traineri profesioniști de top din România pentru cursurile pentru SIRF (IFRS)
  • cursuri la clasă cu traineri cu experiență în aplicarea SIRF (IFRS)
  • predare interactivă, cu exemple practice utile și relevante
  • durata totală a programului de 12 zile – suficient timp pentru a explica materialul pe îndelete
  • cursurile sunt livrate în 4 module, câte 2-3 zile, ca regulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică

 

 

 

Etapa

Subiect

Curs de Introducere

Noţiuni de Introduceree în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare

IAS 1   Prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare.

IAS 8, IAS 10   Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori.

IAS 18 Venituri din activităţi curente / IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții

IAS 11 Contracte de construcţii / IFRS 11 Acorduri comune.

IAS 16 Imobilizări corporale (terenuri, construcţii şi mijloace fixe).

IAS 23 Costurile îndatorării.

IFRS 5 Active imobilizate deţinute în scopul revînzării şi activităţii întrerupte.

IAS 17 Leasing / IFRS 16 Leasing.

IAS 38 Active necorporale (active nemateriale).

IAS 36 Deprecierea activelor.

IAS 37 Provizioane, Datorii Contingente şi Active Contigente.

IAS 12 Impozitul pe profit.

IFRS 3 Combinări de întreprinderi.

IAS 28 Investiţii în entităţi asociate.

IFRS 10 Situaţii financiare consolidate.

Instrumente Financiare Prezentarea componentelor Capital/Titluri de valoare

IFRS 6 Explorarea şi evaluarea resurselor minerale.

Noţiuni de Introduceree în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

IAS 2 Stocuri.

IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală.

IAS 40 Investiţii imobiliare.

IAS 41 Agricultura.

IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9 Instrumente financiare.

IFRS 3 Combinări de întreprinderi.

IAS 27  Situaţii (rapoarte) financiare consolidate şi separate.

IAS 28 Investiţii în entităţi asociate.

IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar.

IAS 33 Rezultatul pe acţiune.

IFRS 8 Raportarea pe segmente operaţionale.

IAS 24 Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate / IFRS 12 Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități

IAS 34 Raportarea financiară interimară.

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanţului.

IAS 19 Beneficii ale angajaţilor.

IFRS 2 Plăţi pe bază de acţiuni.

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a IFRS.

Curs de Recapitulare

Instrumente Financiare Recunoaştere şi Evaluare

Practicarea subiectelor studiate desinestătător şi a studiilor de caz pentru Recapitulare

 

Examen de probă

 

Septembrie – Noiembrie 2020

Curs 13 zile planificat pentru perioada Septembrie – Noiembrie 2020. Datele urmează a fi confirmate în funcție de înregistrările la curs. Pentru înregistrări prealabile și informații vă rugăm să ne contactați la adresa info@adcognos.md și/sau 069121269.

 

Tarife și Reduceri:

 

IFRS Intro

DipIFR ENG
Exam Prep

DipIFR ENG

(full program)

Tarif standard per participant (fără TVA)

1500 Euro

1500 Euro

2500 Euro

Reduceri speciale:

  • 100 Euro – pentru fiecare participant adițional în înregistrat la curs pe baza unui contract
  • 100 Euro – pentru membrii ACAP și EBA.

Reduceri pentru înregistrarea timpurie și plată anticipată:

20% – în caz de înregistrare și achitarea plăților până pe 15 Iulie 2018
15% – în caz de înregistrare și achitarea plăților până pe 31 Iulie2018
10% – în caz de înregistrare și achitarea plăților până pe 15 August 2018

 

Pentru înregistrări și plăți online (card bancar sau terminal de plată) click aici.

   

Pentru înregistrări și plăți prin transfer bancar va rugăm să ne contactați pe mail la info@adcognos.md sau la telefon +37369121269.

 

12 ani de activitate

Instruire pentru 5 certificări profesionale recunoscute pe plan global

Programe de instruire pe măsura necesităților profesioniștilor din Republica Moldova

Colaborare cu cei mai buni traineri și furnizori de instruire din regiune

Peste 600 profesioniști instruiți

Circa 70% din profesioniștii din țară certificați DipIFR Rus și PMP® au participat la cursurile oferite de AdCognos

Ministerul de Interne Registru Orange Moldova Moldtelecom Moldcell Procreditbank Fincombank Mobiasbanca Groupe Societe Generale Victoriabank Energbank Grawe Carat Asigurări RED Union Fenosa Moldauditing First Audit International Total Leasing & Finance Vistarcom British American Tobacco Bons Offices BASS System Top Consulting ProDigital Idea Studio Endava DotGovSolutions Monitorul Fiscal IREX Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor Prime Management și alte companii prezente pe piața din Republica Moldova.